De narkomane trenger vår hjelp, og ikke en kald skulder

Publisert i Bergensavisen 31.08.15

Chase A. Jordal

Vi lever i dag i et av verdens rikeste og mest velutviklede land. Et land som mange utenfra ville betraktet som et eventyrland. Men i dette landet bor det en ganske fryktelig pest.

En pest som hvert år tar livet av mange hundre nordmenn. Denne pesten er lett å finne, og mange av oss kjenner den. Den bor i våre gater og våre torg, langs Karl Johan og langs Bryggen, i byer og i bygd. Denne pesten er selvfølgelig, narkotika.

Narkotikaproblemet består i mitt syn av to hovedgrupper:

De som i edruelig tilstand selger, og de avhengige narkomane. De narkomane, som absolutt ikke vil leve slik de lever (jeg har kjent og snakket med flere), men av forskjellige årsaker ikke evner å komme vekk fra denne pesten, trenger hjelp og medmenneskelighet. Hjelp i form av sprøyterom og klinikker. Da disse bistår med å fjerne de kriminelle miljøene rundt stoffet, og gjøre det tryggere for dem som er avhengig. De narkomane trenger altså vår hjelp, og ikke en kald skulder fra samfunnet slik de får i dag.

Den andre gruppen, de som i edruelig tilstand selger (og ikke bruker selv), de som produserer og dem som smugler det inn i våre samfunn. Det er disse som må straffes og straffes hardt. I mange byer og bygder er det faktisk lettere for mindreårige å få tak i narkotika enn det er for dem å få tak i alkohol. Det er disse, dem som uhindret selger stoff til barn og ungdom som må jages vekk og straffes.

Det vi trenger er et narkotikapolitikk som er både varm og barmhjertig samt streng og nådeløs. Vi må våge å ta opp kampen og jage denne pesten vekk fra vårt land.

Vi må forhindre at flere fremtidige generasjoner legger sine liv og sine familier, i grus.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: