Norge har grenser, men vi har ikke kontroll på dem

 

Publisert i Nationen 24.04.16

Chase A. Jordal

Da de overstatlige krefter skulle markedsføre det «grensefrie» Europa ovenfor landets borgere på slutten av forrige århundre, ble argumentet om de «fire friheter» flittig brukt. Fri flyt av varer, av kapital, av tjenester og av personer var noe alle skulle tjene på. Rik som fattig, nordmann som svenske.

Ja, mange har tjent på disse frihetene, men det er langt fra alle. Blant dem som tjener på det grenseløse forbundet er narkosmuglerne som fritt krysser grense etter grense med sin dødelige last uten å bli kontrollert, de øst-europeiske bandene som plyndrer hjemmene våre når vi er ute på ferie, samt nordmenn som nyter godt av underbetalt eller svart arbeidskraft fra utlandet for å bygge ferieboligene sine. Men det er dessverre ikke bare goder som kommer med fri flyt.

Tapere er det også mange av. Blant taperne er norske håndverkere som ikke klarer å konkurrere mot østeuropeiske lønninger, de polske arbeiderne som ikke får lik lønn for likt arbeid, og politimennene som ikke kan gjøre jobben deres fordi de ikke har kontroll på hvem i det kriminelle miljøet som kommer inn eller går ut av landet. Hva hjelper det egentlig å sende kriminelle ut, når det er enkelt for dem å bare hoppe på første buss tilbake til Norge?

En del av definisjonen på en nasjonalstat er at staten har suverenitet over et territorium eller et landområde, og for å ha kontroll på et område må man ha klare grenser. Dette har vi ikke i dag. I dag har vi verken kontroll over våre grenser eller over grensene for våre velferdstjenester (det er i dag over 13 000 ikke-norske som mottar ulike former for trygd i utlandet, ifølge en artikkel fra NRK). Overstatlige organisasjoner som EU og internasjonale avtaler som EØS og Schengen svekker mulighetene til å hevde suverenitet i Norge. Grensene våre viskes forsiktig ut, og velferdsstatens goder blir tilgjengelige for personer som ikke har bidratt til dem.

Dette må stanses. Dersom vi skal sikre at uønskede elementer ikke kommer inn i landet, og dersom vi skal forhindre at norske arbeidere utkonkurreres av svart eller underbetalt arbeid, må vi gjeninnføre grensekontroll. Det er ikke snakk om å bygge en mur mot Sverige eller låse oss inne, det er bare snakk om å ha kontroll på hvem og hva som kommer inn over grensene våre.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: