Morgenrøde i nord?

Publisert i Desentralist 14.07.15

Chase A. Jordal

Svalbard er i dag ikke så mye mer enn en forfrossen utpost mot nord-isen. En utpost befolket av gruvearbeidere, forskere og isbjørner. Men verden gjennomgår i dag dramatiske forandringer, og disse forandringene kan få store konsekvenser for Norge og for Svalbard. Den politiske verdenssituasjonen blir nemlig stadig mer tilspisset. Landegrenser blir igjen tegnet opp ved bruk av bajonetten, og drastiske klimaforandringer kan snart total forandre måten vi ser på vår isete koloni i nord.

Verdenshavene blir stadig varmere, noe som fører til at isen ved polene krymper betraktelig år for år. Om ikke lang tid kan vi forvente tilnærmet isfrie somre ved Nordpolen. Med disse isfrie somrene vil en ny og kortere handels rute mellom Europa og Asia åpne seg. En handelsrute hvor Svalbards rolle vil bli avgjørende med tanke på muligheter for en logistikkbase og trygge havner. Med den fremtidige nordpassasjen til Asia, og Svalbards kritiske posisjon i forhold til den, vil det være godt mulig at Norge igjen kan gå en lys fremtid som sjøfartsnasjon i møte. For ikke å glemme oppblomstringen av liv og kultur som vil finne sted på øya.

Problemet er at vi deler Svalbard med flere enn bare isbjørnen. Den russiske bjørnen, som igjen har begynt å vise tenner, er også å finne på og i nærheten av øygruppen. Det er ikke lenge siden den sanksjonsrammede russiske visestatsministeren Dmitrij Rogozin dukket opp uten forvarsel på Svalbard, hvor han oppførte seg som om det var den reneste selvfølge at han uannonsert kunne oppholde seg på norsk territorium. Turneen til visestatsminister Rogozin ble møtt med milde protester fra UD, men hva mer kan vi gjøre når vår nabo i øst begynner å vise muskler?

Svalbard vil spille en viktigere rolle i tiden som kommer, både nasjonalt og internasjonalt. Dette kan gjøre øygruppa interessant for andre. Det er på sin plass at vi iverksetter tiltak for bedre å kunne sikre norsk suverenitet på øyene. Tiltak som hyppigere patruljering rundt øyene av Kystvakten, og etablering av nøytralitetsvaktposter som hurtig kan bemannes dersom det skulle bli trussel om krig. Det er i følge Svalbardtraktaten forbudt med fast stasjonerte militære mannskaper og installasjoner på Svalbard, men det er rett og riktig at vi med klar og tydelig røst våger å hevde suverenitet over øygruppa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: