Viktigheten av verneplikten

Publisert i Nationen 14.09.14

Chase A. Jordal

 

Forsvaret er etter min mening en av de viktigste institusjonene vi har i Norge. Ikke bare gjør det en god jobb for å hevde norsk suverenitet både på land og til havs, men det spiller også en viktig rolle sammen med våre allierte i internasjonale operasjoner. Enten det er humanitært arbeid i form av fredsbevarende styrker, eller mer kvasse oppdrag i arbeid for verdensfreden.

Problemet i dag, er at forsvarets fokus har skiftet dramatisk. Vi har beveget oss fra et fokus på nasjonalt beredskap og forsvar, til det mer internasjonale.I tillegg er det færre som avtjener verneplikten, noe som fører til at mange ungdommer har et negativt forhold til Forsvaret og dens oppgaver. Ja, det skal innrømmes at Forsvaret, som alle ander deler av samfunnet, er i konstant forandring. For 25 år siden var Forsvaret et innsatsforsvar. Vi hadde en klar fiende i øst, og vi var sterkt avhengig av unge vernepliktige soldater og en folkehær av reservister hvis krise og krig skulle ramme vårt land.

Siden den gang har den gamle fienden i stor grad blitt en venn og samarbeidsparter. Forsvaret raser i dag mot hel profesjonalisering, i den grad det er mulig for et land med såpass få innbyggere som vårt. Vi får et mye mindre, dog bedre utdannet og kvalifisert forsvar.

Problemet er ikke nødvendigvis at Forsvaret blir mindre. Det er nedprioriteringen av verneplikten jeg ikke liker. I stor grad fungerer dagens vernepliktsystem som et rekrutteringsapparat for de profesjonelle avdelingene. Det er hovedsakelig de spesielt interesserte som søker seg inn og takker ja til å avtjene sin plikt. Rundt 1 av 6 ungdommer per årskull velger å avtjene verneplikten, og de som ikke ønsker det kan lett slippe unna. I dag hersker en svært egoistisk og selvsentrert holdning blant mange ungdom.

De ser på verneplikten som om staten stjeler et år av livene deres. Men verneplikten er viktig, og det man lærer ved å avtjene den, uunnværlig. Møtet med forsvaret er for mange en bøtte med kaldt vann i ansiktet. Unge menn og kvinner blir tvunget til å gi slipp på skjørtekanten til mor, de blir dratt ut fra de mørke og klamme PC-rommene deres, og satt ut i skogen for å klare seg selv. I løpet av min tid som befalingsmann i Forsvaret har jeg hatt soldater som ved starten av førstegangstjenesten ikke har evnet å fullføre en 3000 m, men etter bare noen måneder med trening og et sunt og kontrollert kosthold, har kommet godt ned under tolv minutter.

Forsvaret er en plass hvor individer blir presset og motivert til å gjøre mye mer enn de selv tror at de evner, og det er en opplevelse man vokser mye på. Verneplikten ikke bare viktig for individet, men også for samfunnet. Soldatene lærer å håndtere stressende situasjoner, de lærer førstehjelp og de lærer de militære ferdighetene som en dag kan måtte brukes for å forsvare vårt land. Det at mange er inne til førstegangstjeneste vil bidra til å øke den samlede beredskapen i samfunnet, og gjør den tryggere for alle. Verneplikten slår også et slag for folkehelsen, da den utsetter så mange ungdom for et sunnere og mer aktiv livsstil, som dessverre blir mer og mer fjern fra storbylivet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: