En «romantisk» helhetsforståelse i Forsvarspolitikken

Publisert på Resett.no 09.09.17

Chase A. Jordal

På en debatt som fant sted under Arendals uken fikk jeg nylig den glede av å dele panel med en av de store skikkelsene i norsk forsvarspolitisk debatt, general Sverre Disen. Mange temaer ble diskutert under debatten, men en gjenganger fra generalen omhandlet hvordan Senterpartiets forsvarspolitikk var virkelighetsfjernt og befestet i en «romantisk» forestilling om HV soldater og gutta på skauen. Denne stemplingen som bakstreverske og romantiske er ikke nytt, og generalen er langt ifra den eneste som har brukt slikt skyts mot oss. Men generalen og hans likesinnede skyter med løskrutt.

Verken Senterpartiets forsvarspolitikk eller partiets øvrige politikk er grunnet i en romantisk eller bakover søkende «alt var bedre før»-holdning, men dets politiske og ideologiske grunnmur er å finne i en helhetlig forståelse og ønske om å bruke, forvalte og beskytte hele Norge. Hele Norge, både bygd og by, samt nord og sør. Dette er en visjon som jeg dessverre tror få andre partier deler med Sp.

Senterpartiet har et ønske om at Forsvaret skal være i stand til å løse dets fremste oppgave, nemlig det å virke krigsforebyggende, ha fasiliteter for mottak av allierte ved behov og i ytterste konsekvens bruke makt for å hevde vår suverenitet og beskytte våre borgere.

Norge er et relativt stort land med en spredt befolkning. Vi forvalter et land, Norge, med areal på størrelse med Italia og havareal på linje med Middelhavet. Med et slikt demografisk og geografisk utgangspunkt anser Senterpartiet det som mer rasjonelt med et sterkt folkeforsvar med grunnmur i verneplikten, en desentralisert basepolitikk og støvler på bakken i form av et sterkt HV, fremfor en utvikling lik den man har sett i Danmark. Det handler ikke om romantikk, men om helhetsforståelse.

Helhetsforståelse handler om å forstå at forsvarspolitikk handler om mer enn jagerfly og det å oppfylle våre forpliktelser ovenfor NATO. Det handler om matsikkerhet i form av beredskapslager for korn, om verdien av soldater med lokalkunnskap og om å styrke det generelle beredskapsnivået i samfunnet ved å tilrettelegge for en stor grad av tillit mellom landets borgere og Forsvaret. Jagerfly og våre allierte i NATO er selvfølgelig av avgjørende betydning for Senterpartiets forsvarspolitikk, men grunntanken som anerkjenner verdien det å kunne stå på egne bein, må være førende.

Det å jobbe for selvforsvar, selvforsyning og selvstyre er på mange måter de primære oppgavene til en stat, og det er i stor grad disse tre målene som er styrende for mye av Senterpartiets politikk. Det er ikke bakstreversk eller romantisk å ønske matproduksjon i Norge, fordi man forstår at man ikke alltid bare kan importere alt uten ifra, da spesielt i krisetid. Ei heller er en tro på verdien av nasjonalstaten og dets suverenitet et tegn på lengsel etter forbigåtte tider. Slik politikk tyder heller på at man ser landet i sin helhet fremfor som individuelle og uavhengige sektorer som hver for seg kan «effektiviseres» uten hensyn til hverandre.

Matpolitikk er sikkerhetspolitikk, sikkerhetspolitikk er distriktspolitikk og distriktspolitikk er faktisk forsvarspolitikk, fordi Forsvaret skal være tilstede i, og være parat til å kunne forsvare hele Norge. Teknokrater kan fort bli så opptatte med seg og sin egen sektor at de glemmer helhetstanken, og dermed mister oversikten over hvordan alt henger sammen. Det er godt at det ikke er teknokrater som styrer, selv om det åpenbart er noen partier som skulle ønske det, og det er enda godt at vi har et «romantisk» parti her i landet som ser hele Norge og som vil ta hele landet i bruk.

beredskap
“Beredskapslager for korn” Ved krise eller krig har Norge trolig ikke mat i mer enn noen måneder.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: