Alle Folk har rett på selvstyre

Av

Chase Alexander Jordal

Vi lever i dag i en tid hvor folkesuverenitet, demokrati og retten til nasjonal selvbestemmelse har blir satt høyt på dagsorden. Spørsmål rundt betydningen av språk, identitet og kultur som en definisjonsfaktor for folkegrupper eller nasjoner er igjen av betydning. Gamle identitetsmessige institusjoner blir utfordret, mens individer i stadig høyere grad identifiserer seg med regionale eller sær kulturelle identiteter fremfor de gamle «nasjonale». Man er ikke Spanjol, Brite eller Iraker, men Katalan, Skotte eller Kurder. Dette er gamle identiteter som blir tatt og igjen får betydning.
Dersom man er opptatt av norsk nasjonalsuverenitet og selvstyre opp mot EU eller andre overstatlige organisasjoner, så følger det klart at man også må støtte andre folkegruppers rett til frihet og selvstyre. Kurderne, og da spesielt de Irakiske kurderne, er en slik folkegruppe som lenge har fremmet sitt krav om frihet og selvstendighet, uten at noen tilsynelatende har lyttet. De har lenge vært en trofast alliert til vestlige land, både i kampene mot Saddam og mer nylig i kampen mot IS, hvor de Irakiske kurderne i flere år har holdt stand og beskyttet seg selv og andre mot grusomhetene til terrorregimet.

De Irakiske Kurderne har i løpet av de siste årene vært en tilnærmet autonom region innen Irak, med egen president og et eget kurdisk forsvar i form av “Peshmerga”. Etter at de Irakiske Kurderne nylig avholdt en folkeavstemning for å legitimere videre skritt mot selvstendighet, har de hurtig pådratt seg militære reaksjoner fra Bagdad. Med Saddams folkemord fremdeles fastbrent i Kurdernes kollektive minne, er det forståelig at den Kurdiske ledelsen nå begynner å frykte represalier.
Det er på sin plass at vi som er opptatt av folkestyre og demokrati, også støtter opp om andre folks rett til disse godene i sine egne land. Jeg er ingen intervensjonist, for det finnes bedre måter verdenssamfunnet kan vise sin støtte, og gi uvillige stater incentiver til å akseptere forskjellige folkegruppers rett til selvstyre på. Det er trist at slike frihets kamper bare har evnet å pådra seg stillhet, og i verste fall fordømmelse, fra både det internasjonale samfunnet, så vel som den Norske Regjeringen. Slik verden ser ut i dag, så antar jeg at slike konflikter bare vil bli mer vanlige.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: