Gud sign vår Konge god

Publisert i Bergens Tidende 10.01.2018

Av

Chase A. Jordal

Tradisjon. Hvis det er en ting den liberale høyresiden og den sosialistiske venstresiden tilsynelatende aldri forstår verdien av, så er det verdien av tradisjoner. Unge Venstres August Simonsen er intet unntak. I et debattinnlegg 7. januar skriver han at «kong Harald bør være Norges siste konge».

Tradisjoner og skikker har som regel vokst frem på forsiktig og organisk vis, og dermed spiller de en intrikat rolle i vårt samfunn, vår kultur og vår selvforståelse. Det å brått forkaste en tradisjon, enten det er kjernefamilien eller 17. mai, bare fordi de kan virke ulogiske i vårt moderne samfunn, kan fort føre med seg uante og uheldige konsekvenser.

Norge har vært et monarki i varierende former i over 1000 år, selv om kongen ikke alltid har vært vår egen. Den norske demokratiske formen for monarki sitter derfor dypt i den norske mentalitet og folkesjel. Å brått fjerne den, uten at den organisk forvitrer av seg selv, vil være som å sage over en gren man selv sitter på. De som sager, forstår ikke konsekvensene av det de gjør.

Artikkelforfatteren fra Unge Venstre trekker frem flere liberale argumenter for at kongehuset bør forvises til historiens skraphaug. Kongen er ikke demokratisk valgt, han er ikke den best «egnede» til å være statens overhode og vår stakkars konge er et offer for tvang hva gjelder hans oppgaver og plikter. Dette er for så vidt greie argumenter, men de unnlater fremdeles å overvære betydningen og verdien av tradisjonen som er monarkiet.

Når det gjelder kongens egnethet og demokratiske legitimitet, er det norske kongehuset er et av få som har blitt valgt av en riksdekkende folkeavstemning. Selv om dette skjedde for over hundre år siden, av våre forfedre som for lengst er døde, så syns jeg ikke den mister mye legitimitet av den grunn. Vi har arvet mye av våre forfedre, for eksempel velferdsstaten, uten at den blir mindre vår av den grunn. Men, kanskje en ny folkeavstemning kunne vært på sin plass for å igjen befeste monarkiets legitimitet.

Hvor legitim ville det vært med en president fra et lite parti, som fikk stillingen etter harde forhandlinger på Stortinget? Hvordan kan man representere «Norge og det norske folk», når man bare har støtte av 4,4 prosent av velgerne?

Videre i spørsmålet om det å være hevet over loven, så er det ikke kongens person, men hans embete som er det. Slik diplomater og andre statsoverhoder er. Det å fjerne monarkiet løser ikke et slikt problem.

Vi får høre hvor urettferdig det er at monarken påtvinges diverse plikter og krav. Her er det verdt å merke seg at disse kravene ikke er absolutte, og dersom en monark ønsket å forsømme disse pliktene, så kan vedkommende alltids abdisere.

Det er godt at det med mellomrom kommer debatter rundt monarkiet. Jeg håper bare at folket ser verdien av denne tradisjonen.

Gud signe vårt dyre fedreland og måtte Hans Majestet Kongen lenge leve.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: