“Aldri mer 9. april – Totalforsvaret på dagsorden”

Innledningen holdt under møte “Aldri mer 9. april – Totalforsvar på dagsorden”.

Mandag 9. april 2018, ved Bergenhus Festning

Kjære godt folk! Kjære Forsvarsinteresserte i alle farger, kjære soldater, veteraner og kjære General. Det er meg en stor ære å kunne ønske dere alle hjertelig velkommen til dette møte om totalforsvarskonseptet i regi av Bergen Senterparti, i dag selve 9.april.

 
Det er særdeles godt å se at så mange har valgt å ta turen hit i kveld for å diskutere forsvarssaken. Det er et godt tegn at yngre som eldre, menn og kvinner og folk fra mange forskjellige partier tar turen hit i kveld. Det er et tegn som tyder på at forsvarsinteressen og forsvarsviljen fremdeles står sterkt i Norge. I hvert fall blant vanlige folk.

 
Forsvarssaken har i løpet av de siste årene kommet stadig oftere på dagsorden. Dette er det mange grunner til, men trolig størst blant dem er at behovet for et sterkt forsvar er igjen noe vanlige folk har begynt å føle på.

 
Etter at Russland igjen viste seg villig til å bruke bajonetten til å tegne opp landegrenser, så vel som at trusselen fra islamistisk terror ble noe stadig flere i vesten reflekterte over, har behovet for et sterkt og allsidig kapabel Forsvarsmakt igjen vært blant sakene på den politiske dagsorden.

 
Dette er etter lang tid som en nedprioritert område i rikspolitikken. Forsvaret har siden den kalde krigs slutt, blitt nedprioritert, fått dets budsjetter så vel som mannskaps lister kuttet, og blitt omgjort til en organisasjon som i stadig større grad egner seg til å løse oppdrag i utlandet, fremfor dets primær oppgave, nemlig det å sikre det norske folk og vårt lands territorium og suverenitet her hjemme.

 
Dette er en nedprioritering som har svekket Forsvaret. Det er en nedprioritering som samtlige partier som har sittet med regjeringsmakt de siste 30 årene har ansvar for, inkludert mitt eget Senterparti. Men dette er også en nedprioritering som på mange måter tildels har vært forståelig.

 
Etter Den Kalde krig endte og Berlin muren falt, snakket man om «historiens slutt» og om seieren for den vestlig liberale verdensorden. Den gamle pyromanen hadde endelig flyttet vekk fra bygden, og folk tok seg råd til å betale mindre i brannforsikring.

 
Men, etter hvert som det ble mer og mer vanlig å kutte i Forsvaret for å få råd til andre mer kortsiktige poster på statsbudsjettet, glemte tydeligvis mange politikere at det tar mye lengre tid å bygge opp igjen en kapabel forsvarsmakt, enn det det tar for en ny fiende å reise seg.

 
Dette var en lekse våre forfedre på tredvetallet måtte lære på den harde måten, det er en lekse vi ikke har råd, og ei heller lov til å glemme. For å la en slik hardlært lekse gå i glemme boken ville ikke vært annet enn et hån mot dem som ga sine liv i kampen for et fritt og selvstendig Norge.

 
For å unngå at vi glemmer er det viktig med møter slik som den vi har i dag i regi av Bergen Senterparti.

 
Senterpartiet har, etter min mening, vært blant partiene som i størst grad i nyere tid har løftet forsvarssaken og frontet behovet for et sterkt nasjonalrettet forsvarsmakt. Mange forsvarsvennlige krefter, som for eksempel på grassroten i regjeringspartiet Høyre, sier at de har et ønske om å styrke Forsvaret. Dette tviler jeg ikke på.

 
Men, det er i diskusjonen rundt hvordan denne styrkingen skal skje at uenigheten oppstår.

 
Senterpartiet ønsker et sterkt, desentralisert, defensivt innrettet Folkeforsvar, med grunnmur i verneplikten og med ryggrad i Heimevernet og landmakten.

 
Vi ønsker totalforsvarskonseptet tilbake på dagsorden. Ikke fordi vi tenker distriktspolitikk, og derfor ønsker å opprettholde små militærleirer i enhver krinkel krok av det ganske land. Men fordi vi forstår at det faktisk er hele landet som skal forsvaret. Og fordi vi forstår at det er en verdi i å ha lokal beredskap og styrker med god lokalkunnskap, enten man er i Kristiansand eller i indre Troms.

 
Senterpartiet er et parti som er kjent for å være glad i norsk landbruk. Men dette er ikke bare fordi vi er glad i bønder, det er vi, men fordi vi forstår verdien av en høy selvforsyningsgrad, matsikkerhet og beredskap.

 
Vi husker alle den tullete seansen med «smørkrisen» i 2011. Men tenk bare om det hadde vært hvis det hadde vært en hvete krise i staden. Hvordan hadde vi klart oss da? Slik tilstanden er i Norge i dag, uten beredskapslager for korn, regner man med at vi ikke hadde hatt mat i mer enn en eller to måneder. – Hvis det er en ting historien har lært oss, så er det hvor skjør samfunnet er, spesielt hvis matfatet plutselig blir tomt.

 
Noen liker ofte å beskylde Senterpartiet for å være et gammaldags og bakstreversk parti, fordi vi er opptatt av slike «kjedelige» saker som mat og landbruk. Kall meg gjerne gammaldags for dette, men hvis det er en ting jeg skal våge meg å spå om tiårene fremover, så er det det at også fremtidens nordmenn foretrekker å være mette, fremfor magre.

 
Andre, slik som General Sverre Disen, har beskyldt Senterpartiet, så vel som meg personlig, for å føre en romantisk «gutta på skauen» tilnærming til Norsk forsvarspolitikk. En tilnærming med et overdrevent fokus på den enkelte HV soldat fremfor de mer høyteknologiske kapasitetene Disen og hans likesinnede mener vi burde fokusere på.

 
Men en slik tolkning av vår forsvarspolitikk vitner bare om en mangel på helhetsforståelse.

 
Norge er et relativt stort land med en spredt befolkning. Vi forvalter et land, Norge, med areal på størrelse med Italia og hav areal på linje med Middelhavet. Med et slikt demografisk og geografisk utgangspunkt anser vi det som rasjonelt med et sterkt folkeforsvar med grunnmur i verneplikten, en desentralisert basepolitikk og støvler på bakken i form av et sterkt HV.

 
Dette fremfor en utvikling lik den vi har sett i Danmark.

 

 

Helhetsforståelse handler om å forstå at forsvarspolitikk handler om mer enn jagerfly og det å oppfylle våre forpliktelser ovenfor NATO.

 
Det handler om matsikkerhet i form av beredskapslager for korn, om verdien av soldater med lokalkunnskap og om det å styrke samfunnets generelle beredskapsnivå.
Jagerfly og våre allierte i NATO er selvfølgelig av avgjørende betydning for Senterpartiets forsvarspolitikk, men grunntanken som anerkjenner verdien det å kunne stå på egne bein, må være førende.

 
Det å jobbe for selvforsvar, selvforsyning og selvstyre er på mange måter de primære oppgavene til en stat, og det er i stor grad disse tre målene som er styrende for mye av Senterpartiets politikk. Det er ikke bakstreversk eller romantisk å ønske matproduksjon i Norge, fordi man forstår at man ikke alltid bare kan importere alt uten ifra. Spesielt hvis krise og krig rår.

 
Matpolitikk er sikkerhetspolitikk, sikkerhetspolitikk er distriktspolitikk og distriktspolitikk er faktisk forsvarspolitikk, dette fordi Forsvaret skal være tilstede i, og være parat til å forsvare hele Norge.

 
Jeg håper at flere av våre ledende politikere igjen begynner å få en bedre helhetsforståelse for betydningen av forsvarspolitikk, matsikkerhet og samfunnsberedskap innen et totalforsvarskonsept. For dette er saker som er av avgjørende betydning for sikkerheten til vårt land og vårt folk.

 
Jeg avslutte med en oppfordring til alle som er politiske aktive, uavhengig av parti, om å løfte forsvarssaken blant venner og partifeller. For dette er en sak som går på tvers av, og burde heves over, den jamne partipolitiske krangelen. Her må alle være klar til innsats.
Og til dere som ikke enda har latt dere engasjere i et politisk parti; det er mer enn nok plass for flere forsvarsforkjempere blant Senterpartiets rekker.

 
Vi trenger at dere lar dere engasjere, enten hos oss i Senterpartiet eller hos noen andre. Det viktigeste er, at parolen «aldri mer 9.april» igjen kommer på dagsorden, og at de dyrekjøpte lærdommene til våre forfedre, aldri glemmes.

 
«Jeg roper med siste pust av min stemme:
Du har ikke lov til å gå der og glemme!»

 
Takk for oppmerksomheten og godt møte.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: