Vi må ha norske sjøfolk i dag og i fremtiden!

Publisert i Bergens Tidende 08.05.18

Av

Chase Alexander Jordal, Nestleder Bergen Sp

&

Lars M. Fjeldstad, Maskinist og Leder for Hordaland SUL

 

Da våre fedre var unge på 1970-tallet, var det lett å få seg arbeid på sjøen under norsk flagg. For mange var det å mønstre på et av de mange skipene i handelsflåten en naturlig del av overgangen inn i voksenlivet. Slik er det dessverre ikke lengre.

 
Det var en gang da Norge var landet med flest sjømenn i forhold til innbyggertall og da vi dominerte statistikken over landene med størst handelsflåte i ren tonnasje. I dag er det Panama som er på topp. Det er trist at den staten og landets politikere tilsynelatende stadig nedprioriterer norske sjøfolk, enten det er gjennom det å ikke verne om norske lønns og arbeidsvilkår på norsk sokkel, eller ved den skammelige behandlingen av krigsseilerne som har vært mer eller mindre frem til i dag.

 
Det er på tide at vi begynner å sette interessene til norske sjøfolk først, slik at vi også i fremtiden kan være en stolt sjøfartsnasjon. I dag er det nærmest krise innen sjøfartsnæringen. Flere av mine kamerater, som er utdannede styrmenn og maskinister, opplever det som nærmest umulig å få arbeid på norske skip. Dette blant annet fordi de må konkurrerer med polske, eller filippinske lønnsnivåer i norske farvann. Dette er ikke et angrep på de dyktige polske og filippinske sjøfolkene som arbeider her, dette er et angrep på dem som tilsynelatende er ukapable til å verne om arbeidsinteressene til egne landsmenn.

 
Politikerne på stortinget er valgt av folket i Norge. Det burde være selvsagt at de dermed står i en særskilt ansvarsforhold til dem som har valgt dem, og derfor er pliktet til å veie interessene til sine egne medborgere tyngre enn troskapen til en global «fri-flyt» ideologi. Vi må begynne å sette våre sjøfolk først.

 
Regjeringen har nylig gått inn for å tillate at Color Line går i fra å være registrert i NOR (Norsk Ordinært Skipsregister) til NIS (Norsk internasjonalt Skipsregister). På NIS skip er det ikke krav om norske lønns og arbeidsvilkår for alle de ansatte, noe som fort kan medføre at norske sjøfolk mister jobbene sine til fordel for billig og underbetalt arbeidskraft fra utlandet. Det er nok sjøfolk som går arbeidsledig no, vi trenger ikke at regjeringen påtvinger flere permanent landlov.

 

 

 

sjøfolk1
Det virker som om regjeringen mener det er flere muligheter for sjømenn på land enn på havet.

 

 

 

Det er på tide at det innføres en ordning sikrer norsk lønn på norsk sokkel. Dette er en ordning som vil gi redere klare incentiver til å ansette norske sjøfolk fremfor det å ta den billigste løsningen. Senterpartiet er ikke bare garantisten mot norsk EU medlemskap, men vi er også forkjemperen for at Norge skal være en sjøfartsnasjon bygget på egne sjømenn, også i fremtiden.

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: