Et sterkt forsvar er en forsikringspremie vi må betale

Publisert i BT 23.05.19

Av Chase Alexander Jordal

I sin kommentar den 14. mai trekker investeringsdirektør Robert Næss en rekke oppsiktsvekkende konklusjoner basert på blidelige modeller og interessant lesning av statistikk. Den mest spenstige konklusjonen som jeg i hvert fall trekker er at statistikk kan brukes «slik som fanden leser bibelen» og at enkelte saker av nasjonal betydning, slik som forsvarspolitikken, ikke burde styres utelukkende gjennom økonomiske briller.

I sin artikkel påstår Næss at «ingen land i hele Europa bruker på mye på det militære som Norge» og at norsk forsvars investeringer kan sammenlignes med Trond Mohn og gjennomsnitt nordmannens evne til å bedrive innkjøp av luksusbiler. Begge påstandene faller på sin egen urimelighet og rene feilaktige. Det fremgår fra kilden Næss henviser til at flere vest europeiske stater bruker betydelig mer på forsvaret av sine land, i konstante USD enn det Norge gjør. Ja, Norge er et rikt land med få innbyggere, så det å bruke 2% av BNP på Forsvaret i Norge er noe annet enn det å bruke tilsvarende et land som Luxemburg. Men så skal man huske at Norge står ovenfor en helt annen militær situasjon enn det de fleste av våre naboland gjør.

Norge et land med en liten befolkning som rår over et landareal på størrelsen med Italia, et havareal på linje med Middelhavet, og med en nordlig grense til Russland. Jeg er enig med Næss i at en stor del av pengene som i dag brukes på jagerfly og lignende gjerne kunne blitt brukt annerledes (dog på Forsvaret), men det å avvikle Forsvaret er nok ikke like fornuftig for Norge som det kanskje er for Island. Personlig så synes jeg at det er positivt at regjeringen har brukt stadig mer penger på Forsvaret. Dette er en forsikringspremie som vi ikke har råd til å unnlate å betale når den sikkerhetspolitiske situasjonen er så uforutsigbar som den er i dag. Disse investeringene burde etter min mening i større grad gått til å bygge opp defensivt innrettede stridskapasiteter, slik som Heimevernet, luftvern og ubåter.

Tilslutt så påstår Næss at i den moderne striden så er det kun cyber kapasiteter som gjelder. Men dersom viktig infrastruktur skulle bli slått ut ved hjelp av elektroniske stridsmidler, så er det å ha veltrente og lokalkjente støvler på bakken av uunnværlig betydning. Da det er dem som vil best kunne handtere de reelle konsekvensene av virtuelle angrep.

Til slutt vil jeg si meg enig med Næss i at Norge i mindre grad burde blande seg inn i fjerne konflikter. Derfor ønsker jeg et sterkt og allsidig, desentralisert folkeforsvar som først og fremst er innrettet på det å forsvare vårt eget land mot en vid rekke potensielle trusler. Ja, et velfungerende forsvar koster, for som krigshelten Joacim Rønneberg sa det «vi har ikke fått friheten vår gratis»

Et sterkt forsvar er en forsikringspremie

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: