Går Sp sammen med MDG, kan vi fort bli et mini parti igjen.

Publisert i Nationen 17.12.19

Av Chase A. Jordal & Reidar Digranes

– Vi tror de fleste av Senterpartiets kjernevelgere ikke ønsker seg et parti som er «SV på bygda». 

 

Senterpartiet har i løpet av de siste årene vokst kraftig på det å være et folkelig sentrumsparti. Et parti som tar utfordringene til vanlige folk på alvor. Enten det handler om å motarbeide høye drivstoffavgifter, eller bare det at våre politikere snakker på en måte som folk flest forstår. Noe partileder Trygve har gjort til nærmest et 11. bud for alle senterpartister.

Med flere målinger på over 20 % har Sp klart å posisjonere seg som et tydelig parti som store deler av det norske folk nå føler seg komfortable med å stemme på. I en tid hvor Arbeiderpartiet har slitt med å finne sin egen identitet, har Senterpartiet reist seg som regjeringens klareste opposisjonsparti. Dette har skjedd både på de tradisjonelle saksområdene, slik som distriktspolitikk, motstand mot irrasjonelle sentraliserende reformer og EØS spørsmål. Men Sp har også blitt hovedmotstanderen til regjeringen på nye felt, slik som i forsvarspolitikken.

Klar tale og tydelig Sp profil har gjort Trygve og hans parti til en av de største politiske maktfaktorene i Norge i dag. Spørsmålet som så reiser seg er hvordan dette ansvaret skal forvaltes videre. Enkelte innen Senterpartiets egne rekker har nylig tatt til orde for at samarbeid med bypartiet Mdg ikke nødvendigvis er umulig for partiet. Noen av argumentene som fremføres er fornuftige, spesielt tanken om at polariserende retorikk ofte gjør mer skade enn nytte i debatten. Men når man tar til orde for et potensielt samarbeid, så glemmer man nok hvor langt Senterpartiets og Mdgs velgere faktisk står fra hverandre. Dette gjelder både ideologisk og rent geografisk.

Både SP og Mdg har noen saker til felles, slik som odelstanken om å forlate landet i bedre stand til neste generasjon enn det den var når man selv overtok. Så at man skal kunne samarbeide i enkelte saker på Stortinget er nok noe man lett kan se for seg. Men det å danne regjering med dem vil nok ikke gagne Senterpartiet i det langsiktige. Sp Ordfører i Rollag, Viel Jaren Heitman, skrev nylig at «Det hjelper lite med å nå over 20 prosent, hvis ingen vil leke med oss», som et argument for at Sp ikke burde avskrive å gå i regjering med Mdg. Men vi ser ingen mangel på villige lekekamerater. Som et parti på over 20 prosent, så kan Senterpartiet i større grad selv bestemme hva slags lek som skal lekes. Med et stort Sp i sentrum av norsk politikk vil partiet kunne bruke sin makt og posisjon til å få gjennomslag hos begge sidene av norsk politikk, og dermed ha merkbar innflytelse i lang tid fremover.

Men dersom Sp igjen går inn i en regjering hvor vår politikk må ofres gjennom kompromisser med partier som Mdg, Sv eller Rødt, så tror vi det vil skade partiet relativt fort. Vi tror nok at de fleste av Senterpartiets kjernevelgere ikke ønsker seg et parti som er «Sv på bygda», men vil heller ha et folkelig og pragmatisk sentrumsparti. Dersom vi begynner å ape etter deres politikk, så vil vi nok fort havne på 4-5 % igjen. Vi er svært glad for at ledelsen i partiet ser ut til å ha lært av tidligere erfaringer, og avvist eller unnlatt å snakke om å regjere sammen med de sistnevnte partier. For vi tror at et rent SP-AP regjering er det beste for Norge og det beste for Senterpartiet nå.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: