Det er bedre at vi produserer olje i Norge, enn at radikale regimer i Midtøsten gjør det.

 

Chase Alexander Jordal

Publisert i BT 09.

Tirsdag 7 januar skal det nye oljefeltet, Johan Sverdrup, offisielt åpnes. Dette på tross av protestene fra Miljøpartiet de Grønne (et parti som Senterpartiet jeg forøvrig mener aldri burde inngå et regjeringssamarbeid med) som attpåtil protesterte mot at Kongen skulle delta på den offisielle åpningen av oljefeltet. En gigantisk feilinvestering! erklærte MdGs Une Bratholm om åpningen av oljefeltet som vil føre enorme rikdommer inn i det norske samfunnet. Sverdrup hadde nok aldri blitt åpnet og annen norsk oljeproduksjon fortløpende blitt avviklet dersom MdG og deres likesinnede fikk styre norsk industripolitikk. Men hva hadde egentlig vært konsekvensen av en slik avvikling?

Antageligvis hadde effektene av at Norge avviklet sin oljeindustri vært minimale, for ikke å si ikke eksisterende. Dette er ikke fordi at det å unnlate å pumpe opp norske oljeressurser ikke hadde ført til en reduksjon av klimagassutslipp, men det er fordi det tros alt eksiterer et internasjonalt marked med behov for olje. Ja, takket være fremveksten av nye effektive former for fornybar energi, så har verdens olje behov minket, men behovet for olje eksister fremdeles og vil trolig gjøre det en stund fremover. Så lenge det er et behov i markedet for olje, så vil noen forsøke å mette behovet, enten vi har avviklet norsk oljeindustri eller ikke. Altså like mye olje vil bli pumpet opp, enten vi avvikler industrien eller ikke.

Så lenge behovet for oljen eksisterer, så vil det aktuelle spørsmålet ikke være hvorvidt noen skal produsere den, men det vil være et spørsmål om hvem. Da mener jeg at det er uten tvil er bedre at det er forsvarlige oljenasjoner slik som Norge forsetter å produsere olje etter markedets behov, fremfor at vi i miljøselvpiskingens navn avvikle egen oljeindustri og dermed gir markedsandelen vår til land som Iran og Saudi-Arabia. Oljen vil bli produsert så lenge behovet er der, og da blir det jo et naturlig spørsmål å stille seg: hvor går pengene, og hva de brukes til?

Det uten tvil er bedre at et land som Norge produserer den etterspurte oljen, enn at vi legger ned og dermed gir vår produksjonsandel til land slik som de overnevnte. Da vil pengene kunne brukes både til vår egen fordel, gjennom en videre forvaltning og styrkning av velferdsstaten, så vel som at de vil komme også andre enn nordmenn til gode gjennom fornuftige investeringene via oljefondet. Eksempler på dette kan være investeringer i utviklingen av fornybarenergi.

I Norge er vi så heldige at vi har bygget opp en fornuftig måte å forvalte fellesskapets goder som er blitt produsert takket være oljeindustrien. Det er bedre vi fortsetter å produsere oljen slik at inntektene går til våre fremtidige generasjoner, enn at oljepengene går til å finansiere iransk støttede terrormilitser i Midtøsten eller konstrueringen av Saudi støttede salafistiske moskeer i Europa. Åpningen av Johan Sverdrup feltet er noe vi burde feire, fordi våre fremtidige generasjonen kommer til å nyte godt av det. Så jeg sier i hvert fall gratulerer med dagen til folk i dag.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: