Vi må ivareta dyrevelferden, forby import av dyrefiendtlig religiøst slaktet kjøtt! 

 Chase Alexander Jordal

Publisert i BT i forkortet versjon

 

I en artikkel hos Bondebladet kunne man nylig lese om tilstanden vedrørende import av halal og kosherkjøtt til Norge, fra slakterier hvor avlivingen av dyrene har skjedd på måter som mildt sagt ikke lever opp til norske standard. I 2019 ble det importert 29 990 kilo halalkjøtt og ca 5000 kg kosherkjøtt fra dyr som ikke ble bedøvet før strupen ble skåret over. Kjøttet ble importert på kvote fra Tyskland, Frankrike, Nederland og Storbritannia.

For 2020 er importkvoten satt til 30 000 kg og hele 15 000 kg kosherkjøtt. Det er kun registrerte trossamfunn som kan søke om å importere kjøtt fra disse kvotene. Denne importen finner sted på tross av at vi i Norge produserer vår egen godkjente halalkjøtt. Dette er kjøtt som er slaktet på en måte som ivaretar dyrevelferden, ved at dyrene blir gjort bevistløse før avliving skjer. Dermed er Norsk halal kjøtt blitt slaktet i tråd med religiøse tradisjoner, samtidig som dyrevelferden er blitt ivaretatt.

Vi i Hordaland Senterungdom mener at det er svært uheldig at Norge i dag tillater importen av kjøtt som er blitt slaktet på en måte som er ulovlig i Norge. Dette vil vi ha en slutt på. Hvorfor skal vi som land akseptere at vi importerer en vara som tross alt er ulovlig å produsere her til lands? Man har hørt lignende argumenter vedrørende et forbud mot import av pels, etter at pelsdyroppdrett ble vedtatt avviklet. Hvorfor skal vi da tillate importen av en vare som man hadde blitt straffet for å lage her?

En ting er de juridiske spørsmålene rundt det å importere en vare som er ulovlig å produsere i Norge, et annet spørsmål er det moralske. Måten denne type avliving gjøres på, ved at dyrene i full bevist tilstand får strupen skåret over, noe som ifølge artikkelen til Bondebladet gjerne kan ta flere stikk, er totalt unødvendig når langt mer effektive og dyrevennlige alternativer er mulig.

I Norge er det heldigvis forbudt å avlive dyr på denne måten. Et unntak finnes for Samer som slakter Rein til eget bruk, ute i naturen. Hvorvidt en slik praksis burde være forbud har vi i Hordaland Senterungdom ikke tatt stilling til enda, men personlig mener jeg at dyrevelferden også her må settes i første rekke.

Hordaland Senterungdom ønsker et forbud mot import av dyrefiendtlig religiøst slaktet kjøtt. Vi har tatt saken videre til flere av Senterpartiets stortingsrepresentanter.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: