Det fineste med Norge er det vi kan ta forgitt

Publisert i BT 17. mai 2020

av Chase Alexander Jordal

 

Da jeg nylig så utfordringen til BT om å nevne én ting du virkelig elsker ved Norge, så gikk tankene til så mangt. Kulturen, allemannsretten og freden som man finner ved våre fjell og fjorder. Det er så mye man kan elske ved landet vårt. Men så slo det meg, noe av det beste med Norge er nok noe som vi lett kan ta forgitt, fordi det er så allment for oss. Det som gjør Norge så unikt og som legger grunnlaget for så mye annet, er tillitssamfunnet.

Dette er et begrep som gjerne brukes i forskjellige festtaler, men jeg tror ikke alle virkelig forstår betydningen av det. For det er lett å ta forgitt, med mindre man har bodd et sted hvor denne grunnleggende tilliten faktisk mangler. Det er som Kipling skrev: what do they know of England, who only England know? For å forstå hva som er spesielt med sitt eget land, må man kjenne til forholdene andre steder.

Selv er jeg født i Bergen, men min mor er amerikaner. Kort tid etter at jeg ble født flyttet vi tilbake til USA. Her hadde jeg mine første leveår i Phoenix Arizona, en millionby sørvest i USA. Det var et fint sted å vokse opp, men det var først da jeg var «hjemme» en tur til USA i tidlig tenårene, at jeg virkelig forsto hvor annerledes dette landet var fra Norge. Det som slo meg var hvor utrolig redde folk var for hverandre. Frykt preget nyhetene og barn ble opplært på skolen at de måtte passe seg for «stranger danger» over alt.

Min far, som er fra Bergen, mente nok at dette smakte av overbeskyttelse og paranoia, mens for min mor så var det å være noe annet enn forsiktig et tegn på at man var naiv. Denne forsiktigheten var nok også nødvendig i USA. Selv om vi bodde i en veldig trygg del av byen.
Det skal sies at i USA så er fordommene mot norskættede at de er altfor godtroende. Denne godtroenheten er forståelig, når man trossalt kommer fra et samfunn og en kultur som det norske. Et samfunn med små forskjeller, hvor slektsbåndene knytter oss tett sammen på en måte som gjør at det egentlig ikke finnes mange man ikke kjenner. Denne tilliten gjør at landet vårt er betydelig er effektivt enn det amerikanske, fordi vi kan ta oss råd til å stole på hverandre.

Tillitssamfunnet er noe av det beste med Norge. Vi må verne om det, slik at vi også i fremtiden kan ta det forgitt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: