Vi må endre måten vi driver turisme på

Publisert i BT – 24.07.20

Av Chase A. Jordal

Denne sommeren har, slik vi alle vet, vært en sommer utenom det vanlige. Koronaen har ført til mange endringer. Nordmenn har gjenoppdaget vårt eget land som feriedestinasjon. Større byer slik som Bergen kan nesten kjennes folketomme sammenlignet med turistrike sommerdager fra i fjor, og fjordene på Vestlandet er frie for enorme cruiseskip. Kanskje enkelte av koronaendringene kan videreføres, selv når pandemien har løsnet dets grep.

En debatt som har blitt reist en rekke ganger tidligere, både i BT og i andre regionale aviser, er ønske om å begrense cruiseskipturismen. For mange så kan denne formen for turisme oppleves som en enorm belastning, spesielt for mindre steder som på enkelte sommerdager kan få innbyggertallet mangedoblet i løpet av få timer. Slike utfordringer kan selvsagt også oppleves i større byer. Det er nok flere enn bare meg som har funnet det forfriskende å kunne traske rundt i Bergen nå om dagen, uten å gå seg vill i en enorm flokk med cruiseturister strekkende fra Dreggen til Skostredet.

Det skal sies at selv om jeg er glad for at byen ikke er overfylt med turister, så er det ikke slik at jeg ikke ønsker noen turister i det heletatt. Jeg tror bare at vi må satse på andre typer turister enn dem som kommer med svære cruiseskip.

Argumentene mot cruiseturismen er mange og velkjente, blant de mest solide argumentene mot denne formen for turisme er forurensningen til skipene, og at turistene bor og spiser ombord og dermed legger igjen mindre penger på plassene de besøker enn det andre turister gjør.

Selv har jeg jobbet som guide for et amerikansk turistfirma, og jeg har sett at man kan drive turisme på en måte som i større grad involverer lokalmiljøet og det lokalenæringsliv, enn den formen for masseturisme vi driver i dag. Vi må som land spørre oss selv hva som er målet med turisme i Norge. Ønsker vi å lose flest mulig mennesker innom våre fjell og fjorder, eller ønsker vi å maksimere våre inntekter og minimere belastningene turismen påfører gjennom slitasje og bruk av landet vårt?

Jeg mener at vi må gå inn for å begrense cruiseturismen til Norge, og heller satse på en form for småskala turisme som tar hele landet i bruk fremfor bare våre fjorder og havnebyer. Vi trenger en bærekraftig form for turisme. Det er ingen menneskerettighet å komme seglende innover våre fjorder i svære forurensende cruiseskip, som om man var en moderne utgave av Keiser Wilhelm på tokt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: