Hvorfor er offentlige bygg så stygge?

Av Chase A. Jordal

Den demokratiske effekten på skjønnhet

Jeg har mange ganger lurt på en ting når jeg har trasket rundt i landets byer. Hvorfor skal det alltids bygges så mange ufattelig stygge bygg? Betong og glass, ingen utsmykning, enkelt, «tidløs» og brutal. Så lite kreativitet at man knapt kan skille mellom det nye nasjonalmuseet, et parkeringskompleks i Polen og et hvilket som helst nytt «signalbygg» enten den oppføres mellom de norske fjell og fjorder, eller på vestkysten av USA. Moderne arkitektur er som skapt for at den konservative sjelen skal ergre seg over den.

Det er dog noe annet som har slått meg mens jeg har fortvilet over den arkitektoniske degenereringen som preger så mange bybilder. Det er at denne designmessige døds-kulten absolutt ikke preger samfunnet i dets helhet, men har tilsynelatende befestet seg i utformingen av offentlige bygg. Det er knapt noen som bygger privatboliger inspirert av tyske-betongbunkers og glassakvarium. Ei heller er det mange som kjører rundt i biler inspirert av Picasso. Hvorfor er det slik?

Landets nyeste “signalbygg” – Munch Museet

Jeg må først bare få understreket at jeg som en konservativ kar tror at det finnes absolutte sannheter og noe man kan kalle objektiv skjønnhet. Vi som samfunn har godt av å ha moralske sannheter å leve etter og idealer å strekke oss mot, selv om vi ikke alltid når dem. Dette tror jeg at de fleste egentlig er enig i. Nå som det er sagt, tilbake til spørsmålet: Hvorfor er offentlige bygg så stygge, mens de fleste nye privathjem og biler viderefører en viss estetisk skjønnhet?

La oss begynne med skjønnhetens siste skanser, biler og private hjem.

Nybygg i klassisk stil - slettes ikke uvanlig å se.
Nybygg i klassisk stil – slettes ikke uvanlig å se.

Dersom man blar gjennom en huskatalog fra en leverandør av ferdig designede hjem, så kan man bli slått av hvordan de aller fleste husene er i stor grad klassisk inspirert. Man ser villaer som minner om dem som ble bygget for hundrede år siden, og hytter som selv Kittelsen hadde vært fornøyd med. Ja, det finnes også noen modernistiske legoklosser i katalogen, men etter å ha forhørt meg med en leverandør så er det soleklart at det er de klassiske husene som det går mest av. Er det egentlig så rart?

Hva gjelder kjøretøy så er historien den samme. Biler slik som Fiat Multipla, som en gang ble utstilt i New Yorks moderne kunst museum, er kanskje funksjonelle, men de solger dårlig. For hvem vil vel egentlig kjøre rundt i en bil som gjentatte ganger er blitt kåret som blant verdens styggeste? Få privatpersoner i alle fall.

Fiat Miltipla anno 1998. Tidligere utstilt i New York museum of modern art, og kåret til verdens styggeste bil.

Er Fiat Multipla en objektivt stygg bil? Jeg vil si ja, åpenbart. Hvorfor? Fordi bilen, som et eksempel på moderne, bryter med mange av våre tradisjonelle forventinger til et kjøretøy. Slik som ønske om aerodynamikk og at biler flest ikke har et «nebb».

Men hvorfor er det slik at de fleste nye bilene og nybygde husene ligner mer på deres klassiske forgjengere enn det de gjør på moderne kunstverk? Svaret er nok enkelt, folk flest vil ikke bo i stygge hus eller kjøre stygge biler. Når markedet bestemmer så kjøper velger folk det som er fint (med mindre alternativet er ekstremt billig og funksjonell), og da er det det som produseres.    

Hvorfor tillater vi da at våre byer blir fylt av det ene groteske signalbygget etter det andre, mens vi privat velger skjønnheten? Svaret på dette tror jeg ligger todelt hos politikerne og arkitektene.

Dem som tegner disse signalbyggene, ønsker selvsagt å skape et navn for seg. På samme måte som i kunstens verden, jo per provoserende kunststykket er, jo mer debatt skaper det og desto mer kjent blir kunstneren. Når det gjelder politikerne så tror jeg de i stor grad ikke ønsker å vise uenighet med «ekspertene» som er arkitekter, samt en mulig oppfatning av at estetiske diskusjoner (hvorvidt jeg mener at X er penere enn Y) ligger utenfor politikkens rammer.

Finnes det noen løsninger på problemene da?  Mer demokrati. Folk flest burde i større gard kunne påvirke utformingen av sine lokalsamfunn. Når nye betydningsfulle bygg skal reises, enten det er snakk om et nytt rådhus eller nasjonalbiblioteket, så burde folkeavstemninger rundt utformingen brukes i større grad. Det er jo tross alt folket som må leve med og rundt disse byggene, da burde det være naturlig utformingen av offentlige bygg utformes av offentligheten. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: