Sp må bli “klippen som abortlovendringen skal strande på”.

Publisert i Nationen og Vår Land

Chase Alexander Jordal

Diskusjonen om en utvidelse av grensen for fri abort, fra uke 12 til uke 18, eller i det mest radikale forslagene uke 22(!), har rast i løpet av de siste ukene. Debatten har gått fra å være et fjernt ønske hos de mest liberalistiske grupperingene i Unge Venstre, til å i dag bli vedtatt politikk hos flere partier med representasjon på Stortinget. 

Leder i Unge Venstre, Sondre Hansmark, startet abortkappløpet allerede i august 2018 med et ytterliggående forslag om fri abort frem til 24. En uke når premature barn ofte overlever fødselen. Siden den gang har debatten gått og partier slik som Ap og Sv har allerede vedtatt utvidelser langs stien tråkket opp av Hansmark.  

At det kan blåse opp til abortdebatt i forkant av stortingsvalget 2021 kan gi en mye etterlengtet vind i seglene til verdipartiet KrF. Dersom vinden blåser hardt nok, og de abortliberale profilerer saken, så kan det bli nok vind til å blåse KrF over sperregrensen og dermed muligens sikre Statsminister Solberg en ny periode ved makten.  

Det som vil bli avgjørende for om abortloven liberaliseres og for hvorvidt KrF vil få en sårt etterlengtet fanesak i høst, er landsmøte til Sp den 4.-6. juni. Det er nemlig også lagt opp til en abortliberaliseringskamp hos Senterpartiet. 

I programkomiteen til Senterpartiet så har et mindretall, bestående av Aleksander Øren Heen fra Sogn og Fjordene og Bjørg Sandkjær fra Oslo Sp, tatt ut disens på flertallets innstilling om å “opprettholde dagens abortlov”. For heller å erstatte punktet med et ønske om å “endre abortloven slik at abort er selvbestemt inntil 18. Svangerskapsuke“. Dersom mindretallets innstilling skulle bli vedtatt så vil det nærmest sikre at en liberalisering av abortloven blir en del av regjeringsgrunnlaget for et nytt Ap/Sp basert regjering.  

Et slikt vedtak kan også svekke sjansene for at den overnevnte regjeringen blir en realitet. Dette er fordi et slikt vedtak vil gi et tydelig inntrykk av at en stemme til Sp vil være en stemme for å liberalisere abortloven. Dersom dette blir en del av høsten valgkamp så vil det både styrke posisjonen til KrF, noe som kan redde regjeringsprosjektet til Erna, samtidig som det kan avskrekke verdikonservative velgere som tidligere har stemt blått men som no vurderer å gi sin stemme til Senterpartiet, fra å gjøre det.  

Senterpartiet står i den særskilte posisjonen at de er det eneste partiet på ikke borgerlig side som i dag kan ta velgere i stort monn fra høyresiden, og dermed bidra til regjeringsskifte. 

Enhver Sp-delegat på sommerens landsmøte, som ønsker å sikre et regjeringsskifte burde stemme ned forslaget til Heen og Sandskjær. Ikke bare fordi at en slik liberalisering innebærer det å flytte grensen for fri abort nærmere og nærmere tiden når de ufødte barna vil være levedyktige utenfor mors liv. Men også fordi at et slikt vedtak vil gjøre at høstens valg blir preget av opprivende verdispørsmål, noe som kan svekke sjansene for regjeringsskifte og skape et dårligere debattklima her til lands.  

La Sp bli klippen som abortlovendringen skal strande på. For dersom Sp sitt landsmøte sier nei, så er saken mer eller mindre avgjort. Da kan vi få en valgkamp som handler om mindre polariserende tema enn abort. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: