Når Senterpartiet styrer forsvarspolitikken

Av Chase A. Jordal

Publisert i Nationen 01.10.21

Ett av saksområdene hvor partiet har gått fra å være nærmest totalt fraværende, til i dag å ha en tydelig posisjon og sakseierskap, er forsvarspolitikken. For ti år siden var det nok ytterst få som forbandt Sp med stort annet enn landbrukspolitikk, men i dag er saken en annen. Partiet har blitt særdeles populært blant forsvarsansatte og forsvarsvenner, i hvert fall dem som jeg kjenner og har diskutert med.

Mye av denne veksten skyldes tydelig tale fra politikere Sandra Borch og hennes kamp for helikopterberedskapen i nord, Liv Signe Navaseters tydelige posisjon og forsvarsvennlige tone i Utenriks- og forsvarskomiteen, samt Trygve Slagsvold Vedums gjentatte lovnader om å redde flystasjonen på Andøya. Men nå er tiden for politiske lovnader forbi og det er dags for å vise velgerne hva man faktisk kan levere.

Så hva vil Sp faktisk klare å levere når de styrer forsvarspolitikken? Mitt råd til partiets forhandlere er: Mest mulig. I en ny regjering hvor Sp er med, så må forsvarspolitikken være et tydelig satsningsområde.

Forsvaret har under regjeringstiden til Erna Solberg blitt styrket på enkelte felt, men også betydelig svekket. Særlig når det kommer til Heimevernet og de ansattes rettigheter og velferd. Senterpartiet har nå brukt mange år på å snakke seg opp en troverdighet hva gjelder det forsvarspolitiske. Evner de ikke å levere så er nok mange nye velgere tapt både fra Senterpartiet spesifikt, samt fra venstresiden som sådan. Derfor må de evne å levere.

Men det finnes noen forsåvidt enkle grep som en ny forsvarsminister fra Sp kan ta for å både vise handlekraft samt blidgjøre de forsvarsvennlige velgerne.

En økning av pendlerfradraget vil være svært gunstig for mange forsvarsansatte som i dag må pendle mellom avsidesliggende militærleirer (oftest i Nord-Norge) og familie sørpå. Et slikt tiltak vil nok falle i god jord hos deres nærmeste også.

Et annet grep vil være å stanse regjeringens planer om å markedsregulerte de militære boligene til forsvarsansatte. Denne planlagte markedsreguleringen har ført til enormt mye misnøye blant forsvarsansatte, samt en egen «meme-krig» hvor forsvarsfolk lager bilder som gjør narr av nåværende Forsvarsminister Frank Bakke Jensen i forbindelse med forslaget.

Blant de mer langsiktige tiltakene som partiet må levere på, er nok svært mye troverdighet bundet sammen med det å forhindre nedleggelsen av Andøya flystasjon. Hvis nedleggelsen går som planlagt, er det nok mange som vil føle seg lurt. Videre så er gjenopprettelsen av nærkystforsvaret i form av kystheimevernet samt en generell styrkning av landmakten viktige satsningsområder som partiet må dedikere resurser til.

Senterpartiet er nok i dag fremdeles et parti mange først og fremst forbinder med landbruket, men jeg håper at partiet gjennom den kommende regjeringsperioden kan evne å vise handlekraft og styrke på flere felt. Landbrukspolitikk henger tross alt tett sammen med sikkerhetspolitikk, så det er bare naturlig at Sp er på banen.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: