Vi må ivareta dyrevelferden, forby import av dyrefiendtlig religiøst slaktet kjøtt! 

 Chase Alexander Jordal Publisert i BT i forkortet versjon   I en artikkel hos Bondebladet kunne man nylig lese om tilstanden vedrørende import av halal og kosherkjøtt til Norge, fra slakterier hvor avlivingen av dyrene har skjedd på måter som mildt sagt ikke lever opp til norske standard. I 2019 ble det importert 29 990 kilo... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑