Spis norsk kjøtt med stolthet! – Et svar til Grønn Ungdom

Skrevet 02.12.19 - av Chase Alexander Jordal, Nestleder i Bergen Sp Da jeg nylig leste debattinnlegget til Gjerde og Sjursen i BT, så ble jeg så engasjert at jeg straks måtte sette fra meg den blodige biffen jeg spiste på og kaste meg ned foran tastaturet. Innlegget deres var velskreven og argumentene spisse. Men det... Continue Reading →

Vi trenger ingen føderasjon, men et Europa bestående av frie nasjonalstater

  Publisert i Minerva 02.08.18 av Chase Alexander Jordal I artikkelen «Vi trenger et føderalt Europa» skisserer Ane Breivik et Europa som skylles over av «mørke bølger av populisme og nasjonalisme». Mens hun skisserer farene ved disse bølgene, viser Breivik tilsynelatende liten forståelse for de bakenforliggende årsakene. Det at stadig flere rundt om i Europa reagerer med... Continue Reading →

En tjeneste for samfunnet

–Samfunnstjenesten må gjenreises Publisert i Nationen Chase Alexander Jordal Nestleder Bergen Senterparti Frankrikes president, Emmanuel Macron, har nylig tatt til ordet for å gjeninnføre en form for militær og sivil verneplikt i Frankrike. Denne avviklet franskmennene i 1996, men nå ser presidenten verdien av en slik tjeneste for både militæret, det sivile samfunnet og for... Continue Reading →

Alle Folk har rett på selvstyre

Av Chase Alexander Jordal Vi lever i dag i en tid hvor folkesuverenitet, demokrati og retten til nasjonal selvbestemmelse har blir satt høyt på dagsorden. Spørsmål rundt betydningen av språk, identitet og kultur som en definisjonsfaktor for folkegrupper eller nasjoner er igjen av betydning. Gamle identitetsmessige institusjoner blir utfordret, mens individer i stadig høyere grad... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑