Norge trenger et “vepsebol”-forsvar

  Publisert i Nationen 06.09.2016 Chase A. Jordal «Fienden må vite at hvis han vil ta oss, så kommer det til å gjøre ondt». Forsvaret har siden midten av 1990-tallet gått i en retning av økt spesialisering, sentralisering og profesjonalisering. Det er blitt færre som avtjener verneplikten, færre baser, og mindre militær tilstedeværelse både på... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑